Strzelec musi być polskim patriotą, w życiu kierować się zawołaniem „Bóg, Honor, Ojczyzna”. – Po trzech miesiącach jest ślubowanie, żeby dostąpić tego zaszczytu, chętny musi przejść egzamin. Kondycyjny i teoretyczny, między innymi z historii oręża polskiego. Obowiązkiem jest znajomość hymnu państwowego, „Pierwszej brygady” i dowolnej trzeciej pieśni patriotycznej 

Wstępując w szeregi Związku Strzeleckiego »Strzelec«, uroczyście przyrzekam: Przez całe me życie dobro Rzeczypospolitej Polskiej nade wszystko inne wyższe dla mnie będzie, niepodległości Jej zawsze gotów będę bronić do ostatniej kropli krwi. Służył będę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej do ostatniego tchu, a wszystkie moje czyny i zamiary tej najwyższej służbie podporządkowane będą. (...) Tak mi dopomóż Bóg”.

Taką przysięgę składa ostatnio coraz więcej polskich nastolatków oraz nastolatek  

paramilitarni to wojskowe perełki. – Na musztrach i szkoleniach realizujemy wymagania testów sprawnościowych do wojska i policji. Ci, którzy przychodzą na zajęcia regularnie, nie mają problemu, by dostać się do wybranej formacji

Krężel portrety| fotografia portretowa | portret Kraków | fotografia| Kraków | portrety komercyjne |    Krężel fotografia | portret autorski | Krężel zdjęcia | Krężel Bogdan portrety|                 

portret prasowy | portrety dla gazet | portery ludzi kultury i polityki | Krężel Przekrój | Krężel          publikacje |szkolenia z fotografii portretowej| portrety korporacyjne | sesje fotograficzne |