Warsztaty fotografii inne niż wszystkie , pokażemy jak w prosty sposób zrobić dobry portret | Krężel Szczepański | Krężel portrety|Szczepański portrety | portrety |fotografia portretowa | portret Kraków | fotografia| Kraków | Krężel fotografia |Szczepański fotografia | portret autorski | Krężel zdjęcia |Szczepański zdjęcia | Krężel Bogdan portrety| Szczepański Marek portrety | kursy fotograficzne portret prasowy | portery ludzi kultury i polityki | Krężel Przekrój | Szczepański Przekrój | Krężel publikacje | Szczepański publikacje |szkolenia z fotografii portretowej| sesje fotograficzne |                 

Program zaawansowany


1. Pokaz prac prowadzących kurs i omówienie przez autorów sposobu ich wykonania.


2. Indywidualna ocena portfolio uczestników w celu skorygowania programu warsztatów pod kątem konkretnej grupy.


3. Zapoznanie ze sprzętem używanym przez prowadzących kurs i omówienie korzyści płynących z danej technologii w fotografii.


4. Zajęcia praktyczne w podgrupach pod okiem prowadzących w zakresie:

- praca z blendą,

- praca ze stałym źródłem oświetlenia,

- praca z światłem fleszowym (połączonym kablem lub radiowo),

- praca przy świetle dziennym oraz dziennym modyfikowanym (blendą, światłem błyskowym, światłem ciągłym),

- analiza obrazu fotograficznego (światło, ogniskowa, tło, perspektywa itp),

- tło jako niedoceniany element obrazu fotograficznego.


5. Fotoedycja zdjęć wykonanych przez uczestników w trakcie zajęć.


6. Pokaz zdjęć przed i po procesie postprodukcji tak, aby dokładnie zobaczyć, że niemal każde  zdjęcie wymaga cyfrowej obróbki.


7. Kreatywne wykorzystanie procesu postprodukcji.

8. Dlaczego w ogóle robi się zdjęcia i co jest takiego kręcącego w fotografowaniu?    


9. Indywidualna korekta zdjęć wykonanych przez uczestników podczas warsztatów.

 
warsztaty fotograficzne
W całej
polsceWarsztaty_fotografi_portretowej_2.html