Przekrój Stasys Eidrigevicius

Przekrój Jan Krennz

Przekrój Andrzej Sikorowski

Przekrój Jan Frycz

Przekrój Marek Rostworowski

Przekrój Ks.dr Stanislaw Obirek

Przekrój Urszul Dudziak

Przekrój Jan Saudek

Przekrój Jerzy Pilch

Marie Claire Artysci Piwnicy pod Baranami

Zwierciadlo Olga Szwajgier

Zwierciadlo Jan Kanty Pawluskiewicz

Przekrój Marcin Swietlicki

Przekrój Waclaw Leslaw Janiccy

„Schodow sie nie pali” Wojciech Tochman

„Fuzja smakow”Rober Maklowicz

„Portrety godziwe”Kazimierz Kutz