Marek Edelman

Stanisław Lem

Jan Łukasz Nowiccy

Bronisław Chromy

Tamara Kalinowska

Bożena Umińska

Marek Rostworowski

Stanisław Obirek

Krzysztof Zacharow

Jerzy Pilch

Bogusław Pawłowski

Joanna Rajkowska

Stasys Eidrigevicius

Zdzisław Beksiński