Przekrój

Stasys Eidrigevicius

Przekrój

Jan Krennz

Przekrój

Andrzej Sikorowski

Przekrój

Jan Frycz

Przekrój

Marek Rostworowski

Przekrój

Ks.dr Stanislaw Obirek

Przekrój

Urszul Dudziak

Przekrój

Jan Saudek

Przekrój

Jerzy Pilch

Marie Claire

Artysci Piwnicy pod Baranami

Zwierciadlo

Olga Szwajgier

Zwierciadlo

Jan Kanty Pawluskiewicz

Przekrój

Marcin Swietlicki

Zwierciadlo

Ostaszewscy

Krężel portrety| fotografia portretowa | portret Kraków | fotografia| Kraków | portrety komercyjne |    Krężel fotografia | portret autorski | Krężel zdjęcia | Krężel Bogdan portrety|                 

portret prasowy | portrety dla gazet | portery ludzi kultury i polityki | Krężel Przekrój | Krężel          publikacje |szkolenia z fotografii portretowej| portrety korporacyjne | sesje fotograficzne |

Przekrój 1998

Waclaw Leslaw Janiccy

„Schodow sie nie pali”

Wojciech Tochman

„Fuzja smakow”

Rober Maklowicz

„Portrety godziwe”

Kazimierz Kutz