Krężel portrety| fotografia portretowa | portret Kraków | fotografia| Kraków | portrety komercyjne |    Krężel fotografia | portret autorski | Krężel zdjęcia | Krężel Bogdan portrety|                 

portret prasowy | portrety dla gazet | portery ludzi kultury i polityki | Krężel Przekrój | Krężel          publikacje |szkolenia z fotografii portretowej| portrety korporacyjne | sesje fotograficzne |

Marek Edelman

Stanisław Lem

Jan Łukasz Nowiccy

Bronisław Chromy

Tamara Kalinowska

Bożena Umińska

Marek Rostworowski

Stanisław Obirek

Krzysztof Zacharow

Jerzy Pilch

Bogusław Pawłowski

Joanna Rajkowska

Stasys Eidrigevicius

Zdzisław Beksiński